pob Categori
EN

Sut i ddewis beic cargo cywir

Amser: 2021-03-23 Trawiadau: 20


Nid yw beiciau'n hysbys am gario pethau trwm, ond mae beiciau cargo yn gwneud hynny. Os ydych chi am fynd â'ch plant o Bwynt A i Bwynt B, ond ni allwch eu rhoi ar eich beic rheolaidd, mae yna ddigon o opsiynau i'ch helpu chi. Er mwyn cael nwyddau o un lle i'r llall, mae'n bendant yn werth ystyried beic cargo.


Mae yna sawl math gwahanol o gargobike. Yn gyffredinol, mae yna gynffon hir, beic tair olwyn, mathau eraill o feiciau tair olwyn, a "minivan." Mae gan bob un ohonynt farchnadoedd gwahanol ac maent yn amrywio o ran pris. Bellach gall llawer o feiciau gael opsiwn cymorth trydan y byddwch chi hawdd i'w reidio ar gyfer eich siopa wythnosol.

Efallai y bydd hefyd yn ddoeth dewis un model, sy'n cynnwys yr holl gerbydau cyfleustodau gwirioneddol weithredol: ffrâm gefn, fender, blwch cadwyn, adlen, ac ati. Bydd eich fan yn mynd i fod yn galed, felly dewiswch gerau rhan o ansawdd da. a dylid amddiffyn breciau yn dda rhag y ffactorau hyn, a bydd y ffrâm isel yn ei gwneud yn haws mynd ar fwrdd byrddio a glanio.

Ond yn gyntaf, mae angen i chi benderfynu beth rydych chi'n ei gario: babi bach iawn? Plant ifanc? Plant hŷn? Oedolyn arall? Neu’r cargo? Pa fath o nwyddau? Felly, pa mor hir y mae eich taith yn ei gymryd? A yw amser yn ei hanfod? Ydych chi am gynnal cyflymder a manwldeb, neu a ydych chi eisiau beic tair olwyn gyda mwy o gapasiti ond efallai ychydig yn arafach?

Mae'n bwysig iawn meddwl am ble rydych chi'n mynd i'w roi a chael syniad da o'ch cyllideb uchaf a chofiwch ystyried cost ategolion fel canopi, seddi plant a chloeon o ansawdd uchel.

Y cyngor gorau yw rhoi cynnig ar ychydig o fathau, gweld sut maen nhw'n teimlo i chi, a gweld faint o gapasiti sydd ganddyn nhw mewn gwirionedd. Gwiriwch derfynau pwysau, gan gynnwys teithiwr a cherbyd, a llwyth. Os oes gennych chi ffrind neu gymydog sydd ag un, dyna delfrydol: rhowch gynnig arnyn nhw a gofynnwch iddyn nhw am eu profiad. Edrychwch am bethau sy'n gwneud eich bywyd yn haws, fel ffrâm camu isel, cromfachau integredig, ac ategolion wedi'u cynllunio'n dda sy'n gweddu i'ch anghenion.

Fe welwch, waeth pa fan y byddwch chi'n ei ddewis, y bydd yn gwella'ch bywyd.