همه دسته بندی ها
EN

استراتژی ما

Otkargo دارای تجربه فراوان در صنعت دوچرخه برقی است که تصمیم گرفت از سال 2020 روی راه حل های حمل و نقل مسافت کوتاه تمرکز کند.