ប្រភេទទាំងអស់
EN

ការដឹកជញ្ជូនអាជីវកម្មការដឹកជញ្ជូនរីករាយ។

ពេលវេលា: 2021-01-28 ចុច៖ 44

អូកាកាហ្គោផ្តោតជាជំរើសដំបូងនៃយីហោកង់ដឹកទំនិញអគ្គិសនីនៅលើពិភពលោក។ អូកាកាហ្គោគឺជាអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយចម្ងាយខ្លី។

ម៉ូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ឧស្សាហកម្មច្រើនក្រៃលែងនិងដំណោះស្រាយតាមតម្រូវការផ្សេងៗ។

អូកាកាហ្គោមានក្រុមអតិថិជនដែលមានការកើនឡើងខ្ពស់រួចទៅហើយ។

IMG_7377.CR2 (១)