ប្រភេទទាំងអស់
0%

  កង់អគ្គិសនីដឹកឥវ៉ាន់អគ្គិសនីដែលអាចប្តូរតាមបំណងបាន Otkargo M2 សម្រាប់អាជីវកម្ម


  សាកសួរ
  លក្ខណៈពិសេស

  អូកាកាហ្គីម ២ ត្រូវបានរចនាឡើងដំបូងសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មនិងឪពុកម្តាយតូចៗដែលជាមូលដ្ឋានសមនឹងអ្នកជិះទាំងអស់ដោយសារស៊ុមដែលមានជំហានទាបជាមួយនឹងដើមនិងកៅអីដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ ជាមួយនឹងម៉ូទ័រអូតូហ្គោដែលបានអភិវឌ្ឍខ្លួនយើង Otkargo M2 ដឹកជញ្ជូនអាជីវកម្មរបស់អ្នកគ្រប់ទីកន្លែង។

  图片 1

  图片 2

  图片 3

  图片 4

  图片 5

  图片 6

  1-1

  2

  3


  សាកសួរ