ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ನಮ್ಮ ತಂತ್ರ

otkargo简笔画ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಕಾರ್ಗೊಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವಿದೆ, ಇದು 2020 ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದ ಸರಕು ಪರಿಹಾರಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.


From 2002, we have been concerned with developing and producing of ebikes and their power system, has grown to become an reowned premium manufacture. 


In recent years, we're also seeing the growing of airpollution, streets are becoming congested and parking has become a difficult problem. Combining the carrying capacity of car and the agility of ebike, OTKARGO has appeared. It aims to be a professional short distance freight solutions provider.