အမျိုးအစားအားလုံး
EN

ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းဗျူဟာ

Otkargo သည်လျှပ်စစ်စက်ဘီးလုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှ စတင်၍ တိုတောင်းသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများကိုအာရုံစိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။